11111111

Ovih dana iz Opće bolnice „ Prim. dr. Abdiulah Nakaš“ Sarajevo ,u zasluženu mirovinu su ispraćeni prim. dr. Kemal Korjenić, specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog i šef Odsjeka za opću internu medicinu i prim. dr. Ednan Drljević, specijalista infektolog i šef Odjeljenja za infektivne bolesti.
Dr. Korjenić i dr. Drljević su svojim predanim radom, kolegijalnošću, vedrim duhom i poštenjem ostavili veliki trag iza sebe . Prvi u oblasti interne medicine i gastroenterologije, a drugi u infektologiji i nesebičnom zalaganju u teškom vremenu pandemije Covid-19.
Na kraju radnog vijeka obojica ističu da im je bila velika čast raditi u ustanovi kakva je Opća bolnica.
Prof. dr. Ismet Gavtankapetanović, direktor Opće bolnice kao i brojne kolege i saradnici poželjeli su im dobro zdravlje i prijatne penzionerske dane.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI