kabineti kardio pulmo

Dijagnostički modaliteta pacijenta sa suspektnom srčanom amiloidozom
U sklopu Odjela za kardiologiju, Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, otvorena su dva nova Kabineta i to : Kabinet za infiltrativne kardiomiopatije i Kabinet za plućnu hipertenziju. Pacijenti koji imaju patologiju vezanu za ova oboljenja , ili kliničke karakteristike, mogu se javiti na broj telefona : 033 285-228, te će u dobiti termin za pregled na kojem će im se odmah uraditi kompletna dijagnostička obrade kako bi se odredili naredni koraci u tretmanu.
Cilj nam je da ove pacijente usmjerimo ka optimiziranom farmakološkom tretmanu, i da im se pristupi multidisciplinarno, te da se oformi Registar pomenute patologije, radi uvođenja savremene farmakološke terapije.
U narednim danima naručivanje pacijenta će biti moguće i kroz elektronski sitem.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava