Osoblje Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo baštini dugu tradiciju rada u okviru ove zdravstvene ustanove i prepoznatljiva po kvalitetnom radu i ljubaznom osoblju.
-Odjeljenje se sastoji od ambulantnog dijela, ranog rehabilitacionog dijela i stacionarnih kapaciteta. Indikacije za aplikaciju fizikalnih modaliteta i provođenja rehabilitacionog tretmana se temelji na tretiranju stanja nakon ortopedskih, traumatoloških, neurokirurških operativnih zahvata, tretman oštećenja-sekvela nastalih zbog neuroloških bolesti kao što je stanje nakon moždanog udara, multipla skleroza, te ostalih bolesti koje dovode do slabosti udova -pojašnjava šefica ovog odjela prim. dr. Svjetlana Đozić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
Stacionarni dio ovog odjela raspolaže sa 20 bolesničkih postelja , a u okviru stacionarnih kapaciteta postoji jedinica za elektro,sono,foto,termo , magneto i kineziterapiju.
Rani rehabilitacioni tretman se odnosi na pacijenate koji su hospitalizirani na drugim bolničkim odjelima (Jedinica intenzivne njege, ortopedski odjel, neurologija.....) dok je u kabinetskom dijelu , koji je opremljen adekvatnom medicinskom opremom pacijentima su na usluzi elektroterapija, ultrazvučna terapije, fototerapija , termoterapija kao i magnetoterapija, kinezitrapija i hidroterapija.
Pregledi se zakazuju ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom, a pregledi i prijemi na stacionarni dio Odjeljenja za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju se vrše prema kriterijima postavljenim u Zavodu zdravstvenog osiguranja ,a to su stanja kao nastavak bolničkog liječenja nakon ortopedskih operativnih zahvata ,te neurološkog i neurohirurškog tretmana.
Osoblje ovog odjela čine 33 uposlenika , od kojih su četiri doktori specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine , a dva su na specijalizaciji za ovu disciplinu, te jednog diplomiranog fizioterapeuta, četiri viša fizioterapeutska tehničara ,petnaest fizioterapeutskih tehničara i sedam medicinskih sestara/ tehničara.