LogoOBS 150

Zastupničko pitanje zastupnica Belme Kapo i Jelene Pekić

Zastupničko pitanje zastupnice Sebije Izetbegović

Naknade za rad u komisijama,upravnom i nadzornom odboru - isplaćene u periodu 01.01.2023-31.03.2023

Jednokratna novčana pomoć za slučaj teške bolesti radnika ili člana porodice radnika / period 01.01.2023-31.03.2023.

Isplaćene stimulacije za period janura-mart 2023.godine

Otpremnine isplaćene u periodu 01.01.2023-31.03.2023.

Naknade za rad u komisijama,upravnom i nadzornom odboru - isplaćene u periodu 01.01.2022-31.12.2022

Isplaćene stimulacije za 2022.godinu

Jednokratna novčana pomoć za slučaj teške bolesti radnika ili člana porodice radnika / period 01.01.2022-31.12.2022

Otpremnine isplaćene u periodu 01.01.2022-31.12.2022.

Naknade za rad u komisijama,upravnom i nadzornom odboru - isplaćene u periodu 01.01.2021-31.12.2021

Jednokratna novčana pomoć za slučaj teške bolesti radnika ili člana porodice radnika / period 01.01.2021-31.12.2021

Otpremnine isplaćene u periodu 01.01.2021-31.12.2021.

Naknade za rad u komisijama,upravnom i nadzornom odboru - isplaćene u periodu 01.07.2020-31.12.2020.

Jednokratna novčana pomoć za slučaj teške bolesti radnika ili člana porodice radnika / period 07.2020.-12.2020

Otpremnine isplaćene u periodu 01.07.2020-31.12.2020.

Odluke o isplati otpremnine radnicima zbog odlaska u penziju

Novčane naknade radnicima zbog smrtnog slučaja ili teške bolesti

Izvještaj o isplatama naknada za rad u komisijama za period 01.01 - 31.05.2020.godine

Izvještaj o ostvarenim stimulacijama za vrijeme pandemije

Obračunate stimulacije za period 01.01.-28.02.2019. godine

Ostale informacije - Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih konc. zagađujućih materijala u zraku u KS

Ostale informacije - Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos

Ostale informacije - Komisija za dodjelu osnovnih specijalizacija

Ostale informacije - Komisija za prijem u radni odnos

Ostale informacije - Objave za zastupnička pitanja do 2020. godine

Ostale informacije - Objave za zastupnička pitanja od 2021. godine

 

Odluka o imenovanju stručnog vijeća J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo

Odluka o imenovanju stručnog kolegija J.U. Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo