Indeks članka

PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. godinu

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. godinu

 

Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabavki:

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma:

 

Anex 2 dio B zakona:

  

Izuzeće iz primjene Zakona član 10:

Posebne odluke:

 

Odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki putem direktnog sporazuma za nabavke roba, usluga i radova na godišnjem nivou za  2020. godinu 

 

Odluke o izboru za direktne sporazume:

 

 

 

Decembar 2023

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI