iom

Na danas održanom sastanku u Općoj bolnici “Prim. dr. Abdulah Nakaš” dogovoren je nastavak saradnje i u narednoj godini između ove zdravstvenu ustanove i Međunarodne organizacije za migracije Ujedinjenih nacija (IOM). Saradnja se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga migrantima na području Kantona Sarajevo.

Opća bolnica od ranije ima potpisan ugovor u ovoj oblasti sa Danskim vijećem za izbjeglice (DRC), a pružanje usluga je podržano projektom “Individualne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA), a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava