000 CUM 2022

U posljednja 24. sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljena su 42. pacijenta, a 39. je otpušteno iz ustanove.
Na Urgentnom centru je opservirano 112. pacijenata, od kojih je 5. primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 339. pregleda, među kojima je bilo 35.CT-dijagnostike, 16.RTG- pluća ,204.UZ- dijagnostike, 21.MRI- dijagnostike itd.
Na Kabinetu za ortopediju jučer je bilo 119. pregleda, Kabinetu za akušerstvo 79, Kabinetu za otorinolaringologiju 64, Kabinetu za opću hirurgiju 43, Kabinetu za neurologiju 42, Kabinetu za oftalmologiju 24, Odsjeku za nuklearnu medicinu 24, Kabinetu za dermatovenerologiju 22, Kabinetu za vaskularnu hirurgiju 17, Kabinetu za ginekologiju 16, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 16, Kabinetu za gastroenterologiju 14, Ambulanti za anesteziološke preglede 14, Kabinetu za kardiologiju 12, Kabinetu za pedijatriju 12, Kabinetu za dijabetologiju 9, Kabinetu za pulmologiju 8, Savjetovalištu za infektologiju 5, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 37, Odsjeku za kliničku laboratoriju 266. itd. Prethodnog dana u operacionim salama Opće bolnice je urađeno 8. operacija, a ukupno je bilo 1.305. pregleda i 5.153. pružene zdravstvene usluge.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava