Anela Subo kongres2016

Ljekari Odjeljenja za internu medicinu Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", dr. Elvira Karaselimović-Džambasović i mr. sc. dr. Anela Šubo aktivno su učestvovale na I kongresu reumatologa u BiH. Ovaj stručni skup je održan u Sarajevu od 6-9. 10. 2016. i imao je međunarodni karakter.
Ljekari Opće bolnice su uspješno prezentirali rad: „Antioxidant status of serum uric acid, bilirubin and albumin in patients with rheumatoid arthritis". Rad je inače rezultat istraživanja koje je provedeno u suradnji kolega sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i iz Opće bolnice. Radi se o studiji u kojoj su praćene dvije grupe ispitanika – oboljeli od reumatoidnog artritisa i zdravi dobrovoljci kao kontrolna grupa. Cilj istraživanja je bio evaluirati antioksidativni status urične kiseline, ukupnog bilirubina i albumina u serumu pacijenata sa reumatoidnim artritisom. Tema koja je prezentirana je vrlo aktuelna, bavi se problematikom narušenog primarnog, preventivnog mehanizma antioksidativne zaštite, važnog u patofiziologiji upalnih i destruktivnih procesa vezanih za ireverzibilno oštećenje zglobova i sistemske promjene oboljenih od reumatoidnog artritisa.
Inače, kongres je okupio veliki broj eminentnih stručnjaka iz zemlje i regiona. Prezentovane su novosti u dijagnostici i liječenju reumatoloških oboljenja, sa posebnim akcentom na najaktuelnije preporuke za liječenje reumatoidnog artritisa i osteoporoze. Na kongresu su prezentirane i aktuelne teme iz oblasti pedijatrijske reumatologije.
Pored ostalih predavanje je održala i prof. dr. Ruxandra Maria Ionescu, aktuelni sekretar Evropske lige u borbi protiv reumatizma (The European League Against Rheumatism, EULAR). Ona je prezentirala najnovije smjernice u liječenju psorijatičnog artritisa. Dolazak prof. Ionescu, jednog od vodećih evropskih stručnjaka iz oblasti reumatologije, od izuzetne je važnosti za reumatologe Bosne i Hercegovine, s obzirom da je naša zemlja aplicirala za članstvo u EULAR-u i nadamo se skorijem pozitivnom odgovoru.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava