Sumeja 2

Na Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš", dr. Sumeja Selimbegović održala je predavanje o povredama vratne kičme, za osoblje ovog Odjeljenja.

Sumeja 1

Download icon

D O W N L O A D