U našoj ustanovi održana je prva prezentacija ovog uređaja na području naše regije i Jugoistočne Evrope.

2211

Nove hirurške tehnike sa kontinuiranim povećanjem složenosti postavljaju pred hirurge i njihove timove sve teže zahtjeve. Inteligentni medicinski sistemi za pomoć u hirurgiji mogu eliminisati ograničenja postojećih hirurških tehnika, olakšati rad hirurškom timu naročito pri dugim i komplikovanim operacijama te doprinijeti da operativni procesi budu učinkovitiji. Osim toga, korištenje moderne medicinske tehnologije je postao faktor koji razlikuje jednu bolnicu od druge.

24

Kompanija Trumpf iz Njemačke u saradnji sa partnerskom kompanijom Tuzlafarm d.o.o. organizovala je 6. marta u našoj ustanoviu prezentaciju „Novi trendovi u laparoskopskoj hirurgiji - laparoskopski automatski uređaja ViKY®“ za hirurge laparoskopičare iz BiH. Radi se o automatskom uredaju za asistiranje pri laparaskopskim operacijama. Prezentacija laparoskopske operacije se odvijala preko video linka iz operacione u konferencijsku salu. Učesnici su tom prilikom mogli pratiti dvije laparoskopske operacije iz ginekologije i opće hirurgije.

32

ViKY® asistira kod laparoskopskih i ginekoloških zahvata u vidu držanja i pozicioniranja endoskopa i uterus manipulatora.

Prednost ovog uredaja je precizno i sigurno pozicioniranje instrumenata i endoskopa, omogućava mirnoću slike te mijenjanje položaja endoskopa i vraćanje u egzaktno isti položaj slike. Preuzima monotone i umarajuće radnje pri operaciji što dodatno olakšava rad hirurgu.

Upravljanje se vrši kroz jednostave glasovne naredbe.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava