Gripa infulenca

Gripa je akutna respiratorna bolest koja se javlja u zimskom periodu, najčešće u epidemičnom obliku. Postoje tri tipa virusa influence: A, B i C. Posljednjih godina najčešća oboljenja gripe uzrokuju virusi influence A i to: H1N1 (svinjska gripa) i H3N2 i tip B. Gripa je zarazno oboljenje i prenosi se kapljičnim putem. Bolesnik je zarazan dan prije i 5 do 7 dana nakon početka bolesti. Inkubacija je kratka i traje od 1 do 4 dana, nakon čega se javlja naglo visoka temperatura do 40, praćena kostoboljom, bolovima u mišićima i malaksalošću. Tek nakon tri dana jave se respiratorni simptomi: gušobolja, hunjavica, suhi kašalj.