Zika virus

Zika virus je rijetka tropska bolest koja je prvi put otkrivena kod majmuna u Ugandi 1947. godine, a pet godina kasnije i kod ljudi. Virus se širio u Africi, Jugoistočnoj Aziji i na Pacifičkim otocima, a prošle godine je stigao u Brazil, proširio se na Latinsku Ameriku i na neke otoke u Karibima. Zabilježena je i sporadična pojava slučajeva ove bolesti u Evropi kod osoba koje su boravile u ugroženom području.