Karmela

Na Odjeljenju urgentne medicine Opće bolnice "Prim.dr. Abdulah Nakaš", medicinska sestra Karmela Vikljancev,  održala je predavanje o temi "Abdominalna punkcija i uloga sestre pri izvođenju ove metode".

Karmela 2

Abdominalna punkcija je dijagnostička i terapijska metoda kojom se odstranjuje ascites iz trbušne (peritonealne) šupljine. Ascites je nakupljanje tekućine u peritonealnoj šupljini. Najčešće nastaje zbog ciroze i teške bolesti jetre, njegovo prisustvo može podrazumijevati i druge značajne zdravstvene probleme.
Tokom intervencije, pacijent se nalazi u ležećem položaju. Polje punkcije se dezinfikuje i nakon toga se punktira sadržaj (ascit). Ako se radi u dijagnostičke svrhe, sadržaj se šalje na biohemijsku, citološku i mikrobiološku analizu. Kada se radi terapijska punkcija, u zavisnosti od količine tečnosti moguće je evakuisati i 4-5 l tečnosti.


Zadaci sestre su:

  • Pripremiti potrebnu opremu
  • Pripremiti pacijenta
  • Asistirati ljekaru pri izvođenju punkcije

D O W N L O A D

Download icon

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava