Fizikalna 27 11 2015 1
Uposlenicima Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš", predavanje o prijelomima proksimalnog dijela femura održala je prim.dr. Svjetlana Đozić.
Fizikalna 27 11 2015 2
Prijelomi u proksimalnom dijelu bedrene kosti postali su danas toliko česti, osobito u starijim dobnim skupinama, tako da ti pacijenti zauzimaju više od 25 % kreveta u ortopedskim bolnicama. Smrtnost je iznimno visoka, a samo manje od polovice povrijeđenih osoba nakon operacije postaje ponovno pokretno. Zbog određenih anatomskih karakteristika, problema vaskularizacije pomenute regije i biomehničkih karakteristika, ovi prijelomi zahtijevaju poseban tretman.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava