Kongres radiologa 2015

U sarajevskom hotelu Evropa, 16. oktobra 2015. godine ,u 13. 30, sati , počeće dvodnevni „Balkanski kongres radiologa", trinaesti po redu. Edukacijski i naučno-istraživački program Kongresa će objediniti najzanimljivije teme savremene radiologije. Osim pojedinačnih predavanja planirane su radionice, interaktivne i naučno-istraživačke sesije ,koje će svim učesnicima, radiolozima i liječnicima pružiti priliku da upoznaju oko 55 renomiranih predavača iz Europe i zemalja Balkana.
Balkanski kongres radiologa 2015. je prvi kongres u Bosni i Hercegovini koji je akreditovala Europska agencija za bodovanje naučnih skupova sa 12 bodova kontinuirane medicinske edukacije (CME continued medical education).

Predstavnici organizacijskog odbora Balkanskog kongresa radiologa 2015. su: prof. dr. Zulejha Merhemić (predsjednica); prof.dr. Vesna Sarajlić (podpredsjednica); prof.dr. Sebija Izetbegović (članica); prof.dr. Lidija Lincender-Cvijetić (članica); prof.dr. Vanesa Bešlagić (članica); prof.dr. Marijana Karlović-Vidaković (članica); prof.dr. Enra Suljić (članica); prof.dr. Amela Sofić (članica). .

Više informacija o Balkanskom kongresu radiologa 2015 možete naći na: www.bcr2015.org

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI