Indeks članka

ODJELJENJE ZA URGENTNU MEDICINU

Telefon 033 285-261 ili 285-264

Radno vrijeme 24 sata

LISTA USLUGA IZ DOMENA HITNIH STANJA

Inicijalni tretman svih urgentnih stanja bolesti i povreda
Definitivni tretman:
- sva akutna stanja iz interne medicine (osim invazivne kardiologije i hemodijalize)
- akutna stanja iz oblasti neurologije
- akutna stanja iz oblasti opće hirurgije, vaskularne hirurgije, urologije, ortopedije i traumatologije (osim izolovane povrede glave i politraume)

Usluge koje se pružaju u sklopu inicijalnog, dijagnostičkog i definitivnog tretmana pacijenata:
- snimanje EKG-a
- primarna hirurška obrada rana i opekotina
- manje hirurške intervencije
- repozicije sa privremenim sredstvima imobilizacije (gips, longete, Desault imobilizacija, Madzen zavoj)
- plasiranje urinarnog katetera
- plasiranje i.v. kanile i infuziona terapija
- i.m injekcije
- vađenje krvi za hitne laboratorijske pretrage
- intubacija
- reanimacija
- gastrična lavaža
- torakalna drenaža
- abdominalna punkcija

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava