Indeks članka

ODJELJENJE ZA GINEKOLOGIJU I AKUŠERSTVO

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

Kabinetski šalter - telefon: 033 285-285
Radno vrijeme od 8.00 do 14.30 sati
Pregledi se zakazuju, osim u hitnim slučajevima. Pregled se može zakazati telefonskim putem isključivo u 14-15h.
Na zakazani pregled potrebno je donijeti uputnicu.

Usluge iz oblasti ginekologije

- Specijalističko-konsultativne usluge
- Ginekološki i ultrazvučni pregledi
- Kolposkopski pregled grlića materice
- Biopsija grlića materice
- Abrazija, ( frakc. ekspl. kiretaža)
- Krioterapija grlića materice
- LLETZ (Large Loop Excision procedure - elektrohirurška ekscizija transformacione zone grlića materice)
- Polipektomije
- SIS ili sonohisterografija, (saline-infused sonography)
- Elektrohirurška ekscizija kondilomatoznih izraštaja
- Aplikacija i ekstrakcija spirale (IUD - intrauterini uložak)
- Aplikacija i ekstrakcija vaginalnih pesara
- Arteficijelni i medicinski indicirani prekidi trudnoće


Usluge iz oblasti akušerstva

- Specijalističko-konsultativne usluge
- Ginekološki i ultrazvučni pregledi u trudnoći
- Nadzor i vođenje rizičnih trudnoća
- Nadzor i vođenje patoloških trudnoća

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava