Indeks članka

ODJELJENJE ZA INTERNU MEDICINU

RADNO VRIJEME I USLUGE KABINETA

KABINET ZA INTERNE BOLESTI
Radno vrijeme: od 8.00 do 14.00 sati.

 

KABINET ZA REUMATOLOGIJU

Telefon : 033 285-221. Soba br.230, I-II sprat.
Radno vrijeme: stijedom 08-11h i četvrtkom od 08.00 do 14.00 sati.
- Usluge pregleda reumatologa

SAVJETOVALIŠTE ZA DIJABETES
Telefon: 033 285-221.  II sprat.
Radno vrijeme: utorkom i četvrtkom od 11.00 do 14.00 sati.
- Usluge pregleda dijabetologa

KABINET ZA KARDIOLOGIJU
Telefon: 033 285-227, 285-221  III sprat.
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorkak i srijeda i četvrtak od 09.00-14:00 sati.
Pregledi se zakazuju na Kabinetu za internu medicinu. (tel.285-221)

- Usluge pregleda kardiologa

KABINET ZA KARDIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Telefon: 033 285-228. III sprat. Radno vrijeme od 08:00-14:00h sati.

Usluge iz oblasti kardiološke dijagnostike

- Ultrazvuk srca
- Ergometrijsko testiranje
- Holter – monitoring srčanog ritma

KABINET ZA GASTROENTEROLOŠKU DIJAGNOSTIKU
Telefon: 033 285-224. Sobe br. 309 i 310, III sprat
Radno vrijeme:
- ponedeljak i petak od 8.30 do 14.00 sati
- utorak i srijeda od 11.00 do 14.00 sati
- četvrtak od 9.00 do 14.00 sati
Pregledi se zakazuju. 

Usluge iz oblati gastroenterologije

- Gastroskopije i eventualne biopsije
- Gastroskopije sa polipektomijom
- Zaustavljanje krvarenja iz gornjih partija digestivne cijevi
- Rektoskopija
- Rektosigmoidoskopija
- Kolonoskopija i eventualna biopsija
- Zaustavljanje krvarenja iz donjih partija digestivne cijevi
- Kolonoskopija sa polipektomijom

KABINET ZA PULMOLOGIJU
Telefon : 033 285-217. Soba 301- II sprat.
Radno vrijeme: od 8.00 do 14.30 sati.
Pregledi se zakazuju.

Usluge iz oblasti pulmologije

Pregled pulmologa
- RTG grafija i skopija pluća
- Spirometrija sa funkcionalnim testiranjem pluća
- Bronhoskopija, bronhoaspiracija i bronholavaža
- Pleuralna punkcija
- Braš forceps i kateter biopsije bronha
- Biopsija pleure

KABINET ZA DERMATOVENEROLOGIJU
Telefon: 033 285-364. Soba br.222 – II sprat
Radno vrijeme: od 7.30 do 14.00 sati,

- Usluge pregleda dermatovenerologa

KABINET ZA INFEKTIVNE BOLESTI
Telefon: 033 285-473. Bivši izolatorij.
Radno vrijeme:
- Svaki radni dan 08:00-14:00h
Pregled se  zakazuje.

- Usluge pregleda infektologa

KABINET ZA REUMATOLOŠKE BOLESTI

Telefon: 033 285-241. 

Radno vrijeme: Utorak 09:00-11:00 i četvrtak 08:00-14:00 sati

ODSJEK ZA NUKLEARNU MEDICINU

Telefon : 033 285-366. I sprat
Radno vrijeme:
Scintigrafije: svaki radni dan od 8.30 do 14.00 sati (prema spisku najava pregleda).

Pregled pacijenata i vađenje krvi za hromonalni status štitne žlijezde.
Radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 8,30 do 10.00 sati (prema spisku najava pregleda).

Konsultativni pregled pacijenata sa gotovim nalazima
Radno vrijeme:utorak, srijeda i četvrtak od 12.00 do 13.30 sati. (po narudžbi).
Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom

Denzitometrija. Telefon: 033 285-133.
Radno vrijeme: ponedjeljak i petak od 8.30 do 13.00 sati.
Pacijenti zakazuju pregled ličnim dolaskom na Kabinet sa uputnicom.

Pregled pacijenata sa nalazima denzitometrije. Telefon: 033 285-133
Radno vrijeme: srijeda od 9.00 do 14.00 sati.

Usluge iz oblasti nuklearne medicine

- Pregled specijaliste nuklearne medicine
- Vađenje hormonalnog statusa štitne žlijezde
- Denzitometrija (DXA)
- Scintigrafija štitne žlijezde i bubrega
- Ventilaciona i perfuziona scintigrafija pluća
- Terapija radioaktivnim jodom

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava