IlustracijaKS

Dr. Ivan Keser i dr. Denis Imamović, specijalisti anestezije u Općoj bolnici „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, održat će predavanje o temi: Terapija bola,u utorak, 28.06.2022. god. s početkom u 18,00 h u Konferencijskoj sali na II spratu Opće bolnice.
U okviru predavanja predstavit će i rad, ustrojstvo i usluge koje pružamo u sklopu Odsjeka za terapiju bola Opće bolnice, te savremeni pristup u liječenju pacijenata s bolom. Učešće na ovom događaju bodovat će Ljekarska/Liječnička komora Kantona Sarajevo.
Bol je javnozdravstveni problem koji ima društvene, etičke zakonske i ekonomske posljedice. Liječenje bolesnika sa hroničnim bolom bilo kojeg uzroka vrlo je zahtjevno i zahtijeva multidisciplinarni i multimodalni pristup liječenju u okviru specijalizirane ustanove kao što je ambulanta za terapiju bola. Bol je i fenomen koji utječe na kvalitetu života bolesnika i liječenje bola temeljno je ljudsko pravo. Iz tog razloga smo i otvorili Aambulantu za terapiju bola, u sklopu koje multidisciplinarnim pristupom, nalazimo najbolje riješenje za naše.
U Ambulantu za terapiju bola mogu se uputiti pacijente sa svim tipovima bola, bilo da govorimo o akutnom ili hroničnom bolu, odnosno karcinomskom, nekarcinomskom bolu ili neuropatskom bolu.
Ambulanta radi utorkom od 8-14h i četvrtkom od 12-18h., a pacijenti se naručuju za pregled na broj telefona 033/285-182, svakim radnim danom od 08-14 h. Onkološki bolesnici, trudnice i djeca primaju se bez naručivanja.