Daris

Daris Nevesinjac i Edin Đono, medicinski tehničari na Odjeljenja Urgentne medicine Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, aktivno su učestvovali na Šestom kongresu hitne medicine , koji je prošle sedmice održan u Vodicama u Hrvatskoj. Na ovom stručnom skupu su prezentirali rad pod nazivom „Iskustva rada na Urgentnom centru tokom pandemije Covid-19“. Pored razmjene iskustava sa kolegama iz regije, naši vrijedni medicinski tehničari su se ovom prilikom upoznali sa novim smjernicama iz oblasti urgentne medicine koje su u primjeni u susjednim državama.