000 CUM 2022

U posljednja 72 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljena su 74 pacijenta, a 115 je završilo bolničko liječenje i otpušteni su iz ustanove. Na Urgentnom centru opservirano je 328 pacijenata, od kojih su 32 primljena na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 567 pregleda, među kojima je bilo 47-CT dijagnostike, 39-RTG pluća, 352-UZ dijagnostike, 28-MRI dijagnostike itd.
Od petka do jutros u Općoj bolnici je rođena 10 beba, a u operacionim salama je urađeno 26 operacija. Na Kabinetu za ortopediju bilo je 178 pregleda, Kabinetu za opću hirurgiju 98, Kabinetu za opću internu medicinu 76, Kabinetu za neurologiju 60, Kabinetu za otorinolaringologiju 15, Kabinetu za urologiju 7 itd.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

KURS ANESTEZIJE

Plakat SAF XVI