Kontejneri AG

U sklopu trijažnog centra pred Općom bolnicom „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo postavljen je i drugi kontejner koji će olakšati rad medicinskog osoblja ove zdravstvene ustanove tokom borbe protiv pandemije koronavirusa.
-Ovo rješenje je povoljnije od trijažnog šatora ,kako za pacijente, tako i za osoblje bolnice i medicinsku opremu. U novim i sigurnijim uslovima i u dvije trijažne jedinice, biće brži protok pacijenata - kaže prim. dr. Zlatko Kravić, direktor ove zdravstvene Ustanove. Napominje da u trijažnom centru Bolnice radi tim od 50 doktora i medicinskih sestara/tehničara, koji se smjenjuju svakih 6 sati tokom 24. sata. Sredstva za kupovinu kontejnera je osigurao Unesco i Uprava Grada Sarajeva a na inicijativu Milana Trivića ,dogradonačelnika Sarajeva. Menadžment Opće bolnice je svesrdno prihvatio ovaj prijedlog a podržali su ga i gradonačelnik i dogradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i Ivica Šarić te Siniša Šešum, šef sarajevskog ofisa Unesca. Kontejner je nabavljen i postavljen u rekordnom roku, za jedan dan.
Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ upućuje iskrenu zahvalnost Unescu i Upravi Grada Sarajeva na ovoj donaciji.

Misija

Akreditacija OBS Akaz Small

Javne nabavke

JN OBS

Certifikat za kvalitet

AKAZ WEB 2014

Pisma pacijenata

Pisma pacijenata