radiologija

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljen je 61 pacijent, a isti broj je otpušten iz ustanove.
Na Urgentnom centru opservirano je 118 pacijenta, od kojih je 13 primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku jučer su bila 193 pregleda, među kojima je 29 MRI- dijagnostike, 35-CT dijagnostike, 44 UZ-dijagnostike, 26 RTG-pluća itd, a 358 na Odsjeku za kliničku laboratoriju .
Na Kabinetu za ortopediju jučer su urađena 72 pregleda, Kabinetu za ortopediju 84, Kabinetu za otorinolaringologiju 75, Kabinetu za akušerstvo 65, Odsjeku za nuklearnu medicinu 60, Kabinetu za neurologiju 59, Savjetovalištu za dermatologiju 43, Kabinetu za oftalmologiju 35, Kabinetu za opću internu medicinu 28, Ambulanti za anesteziološke preglede 25, Kabinetu za ginekologiju 23, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 20, Kabinetu za gastroenteralnu endoskopiju 16, Kabinetu za vaskularnu hirurgiju 15, Kabinetu za dijabetologiju 14, Kabinetu za pedijatriju 13, Kabinetu za kardiologiju 11, Savjetovalištu za infektologiju 11, Kabinetu za pulmologiju 10, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 28 itd.
Prethodnog dana u Općoj bolnici rođene su 4 bebe, a u operacionim salama su urađene 34 operacije i to 3 hitne i 31 planirana. Ukupno je bilo 1.408 pregleda i 6.552 pružene zdravstvene usluge.
Inače, danas se nastavlja u utorak započeta edukacija uposlenika Opće bolnice u organizaciji Odjeljenja za radiološku dijagnostiku, a koja je upriličena povodom „ Dana Radiologije“.
Danas su planirana predavanja koja će održati dr.med. Eldina Bešlagić i dr. med. Jasna Dapčević Pašović o radiološkoj dijagnostici akutnih stanja u urologiji te dr.med. Emir Gušo o radiološkoj dijagnostici akutnih stanja vaskularne etiologije.