OBS kapija

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljen je 81 pacijent, a 65 je završilo bolničko liječenje i otpušteni su iz ustanove. Na Urgentnom centru opserviran je 121 pacijent, od kojih su 4 primljena na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađeno je 355 pregleda, među kojima je bilo 19-CT dijagnostike, 35-RTG pluća, 190-UZ dijagnostike, 20-MRI dijagnostike itd.Na Kabinetu za ortopediju jučer je bilo 119 pregleda, Kabinetu za akušerstvo 75, Kabinetu za kardiologiju 61, Kabinetu za opću hirurgiju 55, Kabinetu za dermatovenerologiju 51, Kabinetu za otorinolaringologiju 50, Kabinetu za neurologiju 45, Kabinetu za vaskularnu hirurgiju 38, Kabinetu za oftalmologiju 37, Ambulanti za anesteziološke preglede 34, Odsjeku za nuklearnu medicinu 29, Kabinetu za gastroenterologiju 24, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 24, Kabinetu za ginekologiju 23, Kabinetu za opću internu medicinu 21, Kabinetu za pedijatriju 18, Kabinetu za urologiju 16, Kabinetu za dijabetologiju 13, Kabinetu za pulmologiju 13, Savjetovalištu za infektologiju 6, Odsjeku za patologiju sa prosekturom 11, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 76, Odsjeku za kliničku laboratoriju 332 itd.

Prethodnog dana u Općoj bolnici je rođena jedna beba, a u operacionim salama je urađeno 27 operacija. Ukupno je bilo 1.649 pregleda i 7.380 pruženih zdravstvenih usluga.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava