akaz2023 1

Povodom predstojeće reakreditacije i certifikacije Opće bolnice „ Prim dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, koja se očekuje narednog mjeseca ,tim vanjskih ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), izvršio je dvodnevni pregled rada ove ustanove. Svoje utiske su saopćili na zajedničkom sastanku s menadžmentom i uposlenicima, gdje su iznijeli sve pohvale na rad ,od upravljanje Bolnicom, kontrole kvaliteta, sigurnosti pacijenata itd. Naglasili su da je u odnosu na period od prije tri godine, uočen vidan napredak ,uvedene su nove procedure , povećan broj usluga,a osoblje je vrlo svjesno projekta akreditacije i kvaliteta i posvećeno mu je maksimalno. Svi dokumenti su bili pripremljeni ,svaki kriterij dostupan, a samoocjena odlično pripremljena. Istaknuto je ,da je Opća bolnica jedan od lidera na polju kvaliteta.

akaz2023 2

Opća bolnica Prim dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo odlukom Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), u martu 2019. godine dobila je akreditaciju i ispunjavala je 98,5 posto akreditacijskih standarda za bolnice. Kakva će biti konačna odluka o reakreditaciji saznat ćemo narednog mjeseca.

akaz2023 3

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI