20230317 101108

U organizaciji Odjeljenja za radiologiju i Odjeljenja za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta Opće bolnice “ Prim. dr. Abdulah Nakaš “, od 14 do 17 marta ove godine ,u ovoj zdravstvenoj ustanovi je odražana interna edukacija iz oblasti radiološke dijagnostike. Ovim povodom je održano niz predavanja u okviru sesije pod nazivom „Radiološka dijagnostika akutnih stanja u abdomenu“
Ljekari specijalisti Odjela za radiologiju su kroz osam tematskih predavanja iznijeli svoja radna iskustva ,radiološke slučajeve, aktuelne radiološke protokole, algoritme pretraga i pravila dijagnostične trijaže pacijenata .
Bol u abdomenu i zdjelici je jedan od najčešćih stanja u oblasti urgentne radiologije, a zlatno pravilo dijagnostičkog zbrinjavanja je da se sa što tačnijom, bržom, dostupnijom, neškodljivom i jednostavnijom metodom dođe do dijagnoze.S tim u vezi prezentirane su mogućnosti i prednosti svih radioloških dijagnostičkih modaliteta prema simptomima, patološkim stanjima i bolestima koji uzrokuju akutni abdomen.
Definirani su mjesto i uloga RTG snimanja, ultrazvučnog, CT i MRI skeniranja u algoritmu pretraga akutnog abdominalnog bola prema smjernicama i uputama aktuelnog radiološkog dijagnostičkog vodiča na platformi Evropskog udruženja radiologa.
Pored eksterne edukacije radiologa koja se sve češće obavlja u brojnim renomiranim centrima, interna edukacija poboljšava kvalitet rada naše ustanove.
Na ovom stručnom skupu predavači su bili :Dr. med. Muhidin Bećirević o radiološkoj dijagnostici akutnih stanja hepatoilijarnog trakta, prim. dr.sci. Lejla Alađuz o radiološkoj dijagnostika akutnih stanja pankreasa i slezene, dr.med. Dino Alić o radiološkoj dijagnostci akutnih stanja probavne cijevi , mr.sci.med. Midhat Čizmić o radiološkoj dijagnostici akutnih stanja crvuljka, dr.med. Eldina Bešlagić i dr. med. Jasna Dapčević Pašović o radiološkoj dijagnostci akutnih stanja u urologiji, dr.med. Emir Gušo o radiološkoj dijagnostici akutnih stanja vaskularne etiologije i prof. dr. sci.med. Amela Sofić o radiološoj dijagnostici akutnog pelvičnog bola.