simp2023 1

U organizaciji Odjeljenje za nauku, nastavu i poboljšanje kvaliteta Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ i Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, danas se u ovoj zdravstvenoj ustanovi održava multidisciplinarni stručni skup o temi: „Pneumokokna bolest i imunizacija protiv pneumokokne bolesti“.
Učesnike Sipozija u ime domaćin pozdravio je prvi čovjek Opće bolnice prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, te doc. dr. Abel Baltic, direktor Doma zdravlja , prof. dr. Aida Ramić iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, kao i mr.med.sci.dr. Enis Hasanović ,ministar zdravstva Kantona Sarajevo.
Simpozij je okupio ljekare raznih disciplina od pedijatara, ljekara
porodične i školske medicine, epidemiologa,infektologa,doktora medicine, medicinskih sestata/tehničara itd, sve s ciljem usvajanja novih i nadogradnje postojećih znanjate razmjene iskustava o imunizaciji protiv pneumokokne bolesti.

Simpozij je koncipiran na način da se kroz niz predavanja i diskusija na kojima će ugledni stručnjaci prezentirati najnovija znanja i iskustva o pneumokoknoj bolesti i imunizaciji protiv pneumokokne bolesti kod djece i odraslih osoba, dođe do najboljih rješenja za zaštitu javnog zdravlja.

Također, planiranje i osvrt na pneumokoknu bolest i imunizaciju,, s posebnim osvrtom na temeljne karakteristike bolesti, te pregled pneumokoknih vakcina, vakcinaciju djece i odraslih protiv pneumokokne bolesti. U okviru ovog stručnog skupa razmatraće se i svakodnevni izazovi zdravstvenih profesionalaca u provođenju imunizacije.

Organizacioni odbor čine: Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, prof. dr. Azra Husić Selimović, doc. dr. Abel Baltić, prof. dr. Lutvo Sporiševć, dr. Anes Jogunčić, prof. Ademira Pehlić, Amila Šabeta, dipl. med. sestra a predavači su:
prof. dr. Aida Ramić, spec.socijalne medicine i organizacije zdravstvene zaštite s ekonomikom zdravstva, prof. dr. Rusmir Baljić, spec. Infektologije,dr. Lina Rayan Duranović, spec. Pulmologije, dr. Jasmina Šlaku, spec. Pedijatrije, doc. dr. Jasmina Krehić, klinički farmakolog, dr. sci. Aida Pitić, spec. Epidemiologije, prof. dr. Lutvo Sporišević, spec. Pedijatrije, dr. Anes Jogunčić, spec. Epidemiologije, dr. Elvira Duraković Bahador, spec. Pedijatrije,mr. sc. ph. prim. dr.Adnan Bajraktarević, spec. pedijatrije.

Misija i vizija

Misija

JU OBS

 pneumokok simpozij poster WEB

Akreditacija OBS Akaz Small

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI