OBS

U posljednja 24 sata na hospitalizaciju u Opću bolnicu „ Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo primljeno je 56 pacijenta, a 63 pacijenta su otpuštena iz ustanove. Na Urgentnom centru opservirano je 106 pacijenata, od kojih je 10 primljeno na bolničko liječenje. Na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku urađen je 331 pregled, među kojima je bilo 34-CT dijagnostike, 21-RTG pluća, 190-UZ dijagnostike, 20-MRI dijagnostike i drugi brojni pregledi. Na Kabinetu za ortopediju jučer su obavljena 92 pregleda, na Kabinetu za akušerstvo 51, Kabinetu za otorinolaringologiju 58, Kabinetu za dermatovenerologiju 41, Kabinetu za neurologiju 58, Kabinetu za ginekologiju 38, Kabinetu za opću hirurgiju 47, Kabinetu za kardiologiju 41, Kabinetu za oftalmologiju 9, Odsjeku za nuklearnu medicinu 38, Ambulanti za anesteziološke preglede 32, Kabinetu za gastroenterologiju 14, Kabinetu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 32, Kabinetu za urologiju 25, Kabinetu za opću internu medicinu 32, Kabinetu za pedijatriju 16, Kabinetu za dijabetologiju 14, Kabinetu za nefrologiju 7, Kabinetu za pulmologiju 5, Savjetovalištu za infektologiju 12, Odsjeku za mikrobiološku dijagnostiku 40, Odsjeku za kliničku laboratoriju 312 itd. Prethodnog dana u Općoj bolnici je rođeno 7 beba, a u operacionim salama je urađeno 18 operacija. Ukupno je bilo 1.466 pregleda i 6.663 pruženih zdravstvenih usluga.

 

Misija i vizija

Misija

JU OBS

AKREDITACIJA AKAZ 2024 200

CERTIFIKAT AKAZ 2024 200

Nove usluge

 0000 OBS naslovna

kabineti kardio pulmo

E uputnica

 

AKAZ WEB 2014

PRIJAVITE KORUPCIJU

STOP KORUPCIJI

BHAAAS Special interdisciplinary educational event

Najava